Československá novinářská fotografie

Československý svaz novinářů - 出版

発行年 - 1989年

写真生誕150年を記念し開催されたチェコ報道写真回顧展に併せた発行。チェコの報道写真の歴史を振り返る前半部と現代チェコ写真家作品からなる2部構成。チェコ語。露独英仏西による要約有。

サイズ(ヨコ mm)155
仕様192頁
状態表記焼けシミ,表紙縁小キズ折れ有
商品ID150801007

価格 2970円(税込)

  • 送料:全国一律400円 (レターパック・ゆうメール等)
  • 宅急便:別途700円から (総額5500円以上で「宅急便」送料が無料となります)
  • Československá novinářská fotografie
  • Československá novinářská fotografie1
  • Československá novinářská fotografie2
  • Československá novinářská fotografie3
  • Československá novinářská fotografie4
  • Československá novinářská fotografie5
  • Československá novinářská fotografie6
Československá novinářská fotografie

Československá novinářská fotografie」と同じ分野の古書